Kennisbank voor King of Connecting

Kennisbank voor King of Connecting houdt in dat je alle termen en specifieke woorden voor de website en cursussen hier terug kunt vinden.

A - D

ABCD-model - Een model om negatief gedrag te kunnen plaatsen. Het negatieve gedrag wordt onderverdeeld in vier groepen. A-, B-, C- en D-Gedrag. Afhankelijk van onder welk gedrag het negatieve gedrag valt weet je hoe je op dat gedrag dient te reageren. Onderdeel van een methodiek die ontwikkeld is voor en in samenwerking met het Korps Landelijke Politiediensten. 

A-Gedrag - Een van de vier negatieve gedrag soorten uit het ABCD-Model. A-Gedrag is gericht op de persoon zelf dus op “IK”.

Agressie acceleratie - Het steeds erger worden van de aggressie. Niet in hoogte maar qua richting. Deze term is voor het eerst gebruikt in de cursus STOP Ongewenst Gedrag van King of Connecting.

B-Gedrag - Een van de vier negatieve gedrag soorten uit het ABCD-Model. B-Gedrag is gericht op de organisatie of op beleid/regels dus op “JULLIE” of “DE REGELS”

C-Gedrag - Een van de vier negatieve gedrag soorten uit het ABCD-Model. C-Gedrag is op de persoon gericht dus op “JIJ”.

Contra gedrag - Tegenwerkend gedrag, ook negatief gedrag genoemd.

De Zandlopermethode - Een methode om om te gaan met A- en B-Gedrag uit het ABCD-Model.  De Zandloper bestaat uit drie verschillende fase's.

D-Gedrag - Een van de vier negatieve gedrag soorten uit het ABCD-Model. D-Gedrag is fysiek bedreigend gedrag. 

Dubbele klap - Voor een tweede keer een Nee-boodschap geven.


E - H


Fase - Een onderdeel van een interactie volgens de Zandloper methode. 

Feedback - Terugkoppeling op gedrag of op dat wat gezegd is. 

Grens - Het exacte moment tot waartoe je iets nog accepteert. Alles verder dan dat moment accepteer je niet meer.

Grens aangeven - Zeggen waar je grens ligt of wat je grens is. Een vorm van voor jezelf opkomen.

Grensoverschrijdend gedrag - Gedrag dat verder gaat dan de grens van een persoon. Dit soort gedrag dien je niet te accepteren en zo snel mogelijk te laten stoppen.

I - L


In contact zijn - Wanneer er een verbinding is. Dat kan met jezelf zijn of met een mens, wezen, gedachte of energie.

Interactie - Hoe je met een ander persoon omgaat.

Intimidatie - Wanneer je iemands gedrag probeert te beïnvloeden door hem of haar te wijzen op de mogelijke negatieve gevolgen van een bepaald gedrag.

King - Koning. Iemand die ergens goed in is.

King of Connecting - Iemand die goed is in verbinding aangaan, verbinding maken. Kan zowel mannelijk als vrouwelijk gebruikt worden.

Klap geven - Een Nee-boodschap geven.

Lastig gedrag - Gedrag waar jij moeite mee hebt. Je weet niet precies hoe je ermee om moet gaan.

Luisterlijn - Een ficitieve lijn die aangeeft wanneer iemand bereid is om te luisteren naar een ander persoon.


M - P


Matroesjka manier- Manier om feedback te geven. Deze term is voor het eerst gebruikt in de cursus STOP Ongewenst Gedrag van King of Connecting.

Metacommunicatie - Communicatie over de communicatie. Kan worden ingezet bij herhaald gedrag.

Nee-boodschap - Een boodschap waarin je zegt dat iemand iets niet mag, niet kan, niet krijgt of iets moet wat hij of zij niet wilt.  

Negatief gedrag - Gedrag dat ongewenst is. Hieronder vallen A-, B-, C- en D-Gedrag.

Negatieve aandacht - De aandacht op je vestigen door middel van negatief gedrag. Een reactie krijgen of gezien worden omdat je negatief gedrag vertoont.

Negatieve feedback - Een vorm van feedback waarin aan wordt gegeven wat er niet goed ging of niet goed werd gezegd. Wanneer je negatieve feedback op een juiste manier brengt dan wordt dat opbouwende feedback genoemd. Het doel van het geven van negatieve feedback is om iemand te laten groeien. 

Ongewenst gedrag - Gedrag dat over de grens is en dus op de man. Dit soort gedrag wil je voorkomen of anders zo kort mogelijk laten duren. 

Open stellen - Niet bang zijn om je zelf te laten zien of om een andere zienswijze of ander soort gedrag dan gewend aan te horen en in overweging te nemen.

Positief gedrag - Gedrag dat gewenst is. 

Positieve aandacht - De aandacht op je vestigen door middel van positief gedrag. Een reactie krijgen of gezien worden omdat je positief gedrag vertoont.

Positieve feedback - Een vorm van feedback waarin wordt aangegeven wat er goed ging. Het doel van het geven van positieve feedback is iemand bewust maken van dat wat goed gaat in de hoop dat die persoon dat soort gedrag vaker toepast/inzet.

Pro gedrag - Positief gedrag. Gedrag dat ten goede komt aan iets.


Q - T


Relatie - De verstandhouding tussen mensen, dieren, verschijnselen of zaken.

Seksuele intimidatie - Intimidatie door middel van seksuele toespelingen, - opmerkingen en/of seksueel getint gedrag. Seksuele intimidatie is altijd grens overschrijdend gedrag.

Trainingsacteur - Een acteur waarmee je interactie en communicatie kunt oefenen. De kracht van het werken met een trainingsacteur is dat je exact dat kunt oefenen wat je wilt oefenen. Jij bent volledig in controle van de situatie. De trainingsacteur kan elke rol aannemen die jij maar wilt. Jij geeft de trainingsacteur van te voren de input die hij nodig heeft om de gewenste rol neer te zetten. Vervolgens kun jij elke situatie die je maar wilt (na)spelen. Elke situatie die je wilt spelen kun je naar gelang stopzetten en over doen. Zo kun je meerdere ervaringen op doen in exact dezelfde situatie. Iets wat in het dagelijkse leven niet mogelijk is. De trainingsacteur geeft jou feedback op wat er bij hem gebeurde in de scène. Zodoende kun je elke situatie die je maar kunt bedenken (na)spelen. Werken met een trainingsacteur is een zeer effectieve manier om ervaring op te doen in communicatie en verbinding. Boek een ervaren trainingsacteur.  


U - Z


Veiligheid - Je voldoende beschermd voelen. Cruciaal in de interactie met mensen. Zodra jij je veilig voelt durf je meer van jezelf te laten zien wat de mogelijkheid tot verbinden ten goede komt.

Verbinden - Op een diepere laag in contact komen met een mens, wezen, gedachte of energie. Wanneer je iemand op straat tegenkomt dan kom je in contact met iemand. Wanneer je je verbindt met die persoon dan heb je op een diepere laag contact gemaakt. 

Verbinding (maken) - Het op een diepere laag in contact zijn met een mens, wezen, gedacht of energie.

Verstandhouding - De relatie tussen mensen, wezens, gedachten en energieën.

Vervelend gedrag - Gedrag dat je niet fijn vindt. Valt onder A- of B-Gedrag. 

Vier Stop Stappen - Manier om met C-Gedrag en soms ook D-Gedrag om te gaan. Deze term is voor het eerste gebruikt in de cursus STOP Ongewenst Gedrag van King of Connecting.


Mis jij woorden of termen in de kennisbank voor King of Connecting of heb jij vragen omtrent de kennisbank voor King of Connecting? Stuur me dan een mail op info@kingofconnecting.com. Dank daarvoor.

>