Het leven draait om verbinding

Ik ben Bjorne Willemsen. Je kent mij misschien van televisie aangezien ik in verschillende series, films en commercials heb mogen spelen.

Wat maar weinig mensen weten is dat ik, naast het spelen in (bedrijfs)films, series en commercials, al vanaf 2001 mensen train en dat ik de afgelopen tien jaar mezelf gespecialiseerd heb op het gebied van menselijke interactie en het aangaan van verbinding.

Als jongvolwassene was ik goed in staat om contact te leggen met mensen, een grappige opmerking maken, slap ouwehoeren, een kort praatje over niks. Dat kon ik prima. Waar ik echter niet goed in was, was een gesprek voeren. Een gesprek met diepgang, dat echt ergens over ging.

Tijdens het uitgaan keek ik met ontzag naar de mensen om mij heen. Mensen die hele gesprekken met elkaar voerden terwijl ik totaal niet wist hoe ik dat nou moest doen. Er is menig ochtend geweest dat ik in bed lag, de voorgaande avond nog eens doornam en me besefte dat ik weer veel plezier had gehad met flauwe grapjes en slap geouwehoer maar dat ik geen goed gesprek had gehad. Pas jaren later zag ik in dat het hebben van een goed gesprek niet betekent dat je ook een connectie met iemand maakt. De kans is zeker wel aanwezig dat wanneer je een goed gesprek met iemand hebt dat je dan ook een connectie met iemand maakt, maar dat hoeft niet. Het kan zelfs zo zijn dat ik met mijn flauwe grappen en slappe geouwehoer meer connectie met mensen had gemaakt dan mijn vrienden met hun goede gesprekken. wanneer ik nu terugkijk op die tijd besef ik dat ik niet specifiek op zoek was naar goede gesprekken maar vooral naar de connectie, de verbinding. Sinds die tijd is er veel gebeurd.

Dankzij mijn werk als trainer en trainingsacteur heb ik veel ervaring opgedaan met het maken van verbinding en het voeren van echte gesprekken, gesprekken die gaan over gevoel en alles wat daarbij komt kijken. Mijn werk als acteur heeft daar ook bij geholpen omdat acteren altijd dient te gebeuren vanuit gevoel. Door vanuit je gevoel te acteren zorg je ervoor dat wat je doet en zegt geloofwaardig is voor de ander. Ik gebruik hier bewust "wat je doet en zegt" in plaats van het woord "spel". Door te reageren vanuit gevoel, is dat wat je doet en zegt echt en dus juist geen spel.

Al die jaren ervaring en alle inzichten die ik heb opgedaan deel ik met jullie op mijn website en in mijn cursussen. Op die manier wil ik de mensen wat dichter bij elkaar brengen en daarmee de wereld wat mooier maken.

Ik hoop iets voor jou te kunnen betekenen.

Hartelijke groet,

Bjorne

Op bjorne.nl kun je zien wat ik nog mer doe.

Of wil je oefenen met acteur?


Francois Pieneman

Producent

Bjorne geeft een hele heldere uitleg en de theorie is zeer leerzaam. Hier ga ik zeker wat aan hebben”

>